Dokumenty školy » Školní vzdělávací program Naše škola

Školní výlet

hrad Bouzov a Javoříčské jeskyně (61) ZOO Dvůr Králové a Kuks (399) IQ land Liberec (162) Kunětická Hora (33)

Celkem hlasů: 655

historie
regiony
časopis Kvasnice
čtení
tvorba žáků
matematika
žákovská
fotografie
pomůcky pro druháky
pomůcky pro třeťáky
pomůcky pro čtvrťáky
pomůcky pro páťáky
esf

NAVRCHOLU.cz

Školní vzdělávací program Naše školaŠkolní vzdělávací program s názvem Naše škola máme v šesté verzi platné od 1. září 2016 ve všech ročnících naší základní školy. Obsahuje celkem šest oddílů a je v rozsahu 202 stran. Pro stažení ho najdeme rozdělený po jednotlivých ročnících a předmětech. Jeho přílohou je školní vzdělávací program školní družiny v rozsahu sedmi stran.

1. oddíl: Údaje o škole a charakteristika školy - strana 1-5

2. oddíl: Charakteristika školního vzdělávacího programu - strana 6-11

3. oddíl: Zařazení průřezových témat - strana 12-20

4. oddíl: Učební plán - strana 21-22

5. oddíl: Učební osnovy
a) vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace - strana 23-24

a1) vyučovací předmět Český jazyk:
1. ročník - strana 25-30
2. ročník - strana 31-34
3. ročník - strana 35-39
4. ročník - strana 40-45
5. ročník - strana 46-50

a2) vyučovací předmět Anglický jazyk:
2. ročník - strana 51-52
3. ročník - strana 53-54
4. ročník - strana 55-57
5. ročník - strana 58-61

b) vzdělávací oblast Matematika a její aplikace - strana 62-63

b1) vyučovací předmět Matematika:
1. ročník - strana 64-66
2. ročník - strana 67-68
3. ročník - strana 69-70
4. ročník - strana 71-74
5. ročník - strana 75-78

c) vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie - strana 79

c1) vyučovací předmět Informatika:
4. ročník - strana 80-82
5. ročník - strana 83-85

d) vzdělávací oblast Člověk a jeho svět - strana 86-87

d1) vyučovací předmět Prvouka:
1. ročník - strana 88-91
2. ročník - strana 92-96
3. ročník - strana 97-104

d2) vyučovací předmět Přírodověda:
4. ročník - strana 105-108
5. ročník - strana 109-112

d3) vyučovací předmět Vlastivěda:
4. ročník - strana 113-116
5. ročník - strana 117-120

e) vzdělávací oblast Umění a kultura - strana 121-122

e1) vyučovací předmět Hudební výchova:
1. ročník - strana 123-124
2. ročník - strana 125-126
3. ročník - strana 127-128
4. ročník - strana 129-130
5. ročník - strana 131-133

e2) vyučovací předmět Výtvarná výchova:
1. ročník - strana 134-136
2. ročník - strana 137-140
3. ročník - strana 141-144
4. ročník - strana 145-148
5. ročník - strana 149-152

f) vzdělávací oblast Člověk a zdraví - strana 153-154

f1) vyučovací předmět Tělesná výchova:
1. ročník - strana 155-159
2. ročník - strana 160-164
3. ročník - strana 165-169
4. ročník - strana 170-174
5. ročník - strana 175-179

g) vzdělávací oblast Člověk a svět práce - strana 180

g1) vyučovací předmět Pracovní činnosti:
1. ročník - strana 181-183
2. ročník - strana 184-186
3. ročník - strana 187-190
4. ročník - strana 191-194
5. ročník - strana 195-198

6. oddíl: Hodnocení výsledků vzdělávání žáků - strana 199-201

Obsah školního vzdělávacího programu - strana 202.

Školní vzdělávací program školní družiny.

Diskuse pro článek Školní vzdělávací program Naše škola:

Přidat komentář:

Nick:

Text:

Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?