Dokumenty školy » Tiskopisy

Školní výlet

hrad Bouzov a Javoříčské jeskyně (61) ZOO Dvůr Králové a Kuks (399) IQ land Liberec (162) Kunětická Hora (33)

Celkem hlasů: 655

historie
regiony
časopis Kvasnice
čtení
tvorba žáků
matematika
žákovská
fotografie
pomůcky pro druháky
pomůcky pro třeťáky
pomůcky pro čtvrťáky
pomůcky pro páťáky
esf

NAVRCHOLU.cz

Žádost o uvolnění

Občas potřebujete své dítě uvolnit ze školy.

Posudek zdravotní způsobilosti

Posudek zdravotní způsobilosti dítěte slouží při účasti žáka ve škole v přírodě či na jiné zotavovací akci. Vystavuje ho dětský lékař a je platný jeden rok.

Žádost ke školní docházce

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání slouží pro rodiče dětí, které půjdou k zápisu do 1. třídy. Pokud budete žádat o odklad školní docházky, použijete formulář pro odklad. Žádost o přestup žáka na naši základní školu využijete, rozhodnete-li se přehlásit své dítě z jiné základní školy na naši školu.

Přihláška ke stravování

Přihlášku ke stravování upotřebíte, pokud budete své dítě přihlašovat ke stravování, ať už pravidelnému či jednorázovému.

Dotazník pro rodiče

Dotazník pro rodiče žáků 1. ročníku slouží k tomu, abychom údaje žáka mohli zavést do školní matriky.

Prohlášení zákonných zástupců

Prohlášení zákonných zástupců dítěte - bezinfekčnost - vyžadujeme pro vícedenní pobyty dětí mimo domov, například pro školu v přírodě.

Zápisní lístek

Zápisní lístek slouží pro přihlášení dítěte do školní družiny.

 1
Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?